Ülkemizin dünyadaki en hareketli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunuyor olması ve nüfusumuzun çok büyük bir kısmının depreme açık bölgelerde ve korunmasız binalarda yaşıyor olması gerçekleri üzerinden hareket ettiğimizde deprem sigortasının önemi de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde geçmişten bu yana çok fazla can ve mal kaybına neden olan depremler ve depremlere bağlı diğer afetler (yer kayması, göçükler, sel, yangınlar vb.) yaşanmıştır ve çok sık aralıklarla yaşanmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl meydana gelen Van depremi bu gerçeğin en yakın tarihli kanıtıdır.
Doğal afetlerden kaynaklı yapısal hasarlar dikkate alındığında, bu türden hasarların çoğunun deprem kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır. Deprem afeti sonrasında meydana gelen kayıpları azaltmayı ve maddi anlamda olabildiğince telafi etmeyi amaçlayan Zorunlu Deprem Sigortası, 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren 587 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile yürürlüğe girmiş olan ve depremin konutlarda neden olacağı hasarlara karşı güvence sunan bir sigortadır.
Deprem sigortası, deprem nedeniyle binada oluşan zararların yanı sıra deprem sonucunda meydana gelen yangınların, patlamaların ve yer kaymalarının sigortalı binada doğrudan neden olacağı maddi zararların da sigorta bedeline kadar teminat altına alınmasını sağlamaktadır.
Teklif için doldurunuz.