İş yeri sigortaları, iş yerlerinde bulunan eşyalara, dekorasyona, her türlü makine, elektronik alet ve benzeri taşınır ve taşınmaz malzemeye karşı güvence sağlayan bir sigorta çeşididir.

Genel olarak iş yeri sigortaları, atölyeler, fabrikalar, depolar, satış yerleri, imalathaneler, ambar ve ardiyeler gibi özellikli iş yerleri için yaptırılmaktadır.

Özellikle KOBİ’lerde, yüksek maliyetli hasarlara yol açan riskler karşısında iş yeri sigortası büyük önem arz etmektedir. Bu alanda var olan ürün çeşitliliği KOBİ’ler için bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paket olarak sunulan iş yeri sigortaları esas olarak iş yerinde bulunan demirbaşları, makine ve tesisatı, malları ve iş yerinin camlarını güvence altına almaktadır. Bunun yanında şu güvenceler de eklenerek sigortanın kapsamı genişletilebilir:

  • Yangın, patlama ve yıldırım düşmesi
  • Dahili su basması
  • Deprem, yer kayması, fırtına, sel veya su baskını gibi doğa olayları
  • Kara, hava ve ya deniz araçlarının çarpması
  • Makine, tesisat, demirbaş ve malların çalınması
  • Terör, grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler
  • Kira kaybı
  • İşin durması
  • Alternatif iş yeri değişikliği

İş yerlerinde, her ne kadar üst düzey güvenlik önlemleri alınmış olsa da hiçbir zaman risk sıfıra düşmeyecektir. Bu sebeple iş yeri sigortasının avantajlı koşulları iş yeri sahiplerine bir güven ortamı oluşturmaktadır.

Teklif için formu doldurunuz. Çağırın gelelim!